Blog post

Blog post

+420 775 117 111 zelinkova@acreal.cz

Výhrou je umístění v srdci Krkonoš

Zásadním kritériem výhodnosti investice do horských nemovitostí je lokalita. Zatímco u klasických městských nemovitostí se lepší či horší umístění projeví pouze na výši nájemného, které budete moci vyžadovat, přičemž využitelnost zůstane stejná, u horských apartmánů to neplatí. Zde totiž nájemce nechce primárně uspokojovat potřebu bydlení, ale rekreace v panenské přírodě, zimních i letních sportů a turistiky, případně kulturního vyžití. Cílíte-li hlavně na milovníky zimních sportů, měla by být bezprostřední blízkost některého z lyžařských středisek samozřejmostí. Bonusem je pak přítomnost veškerých služeb, které dovolenou činí komfortní. Vrchlabí splňuje všechny tyto požadavky do puntíku, a navíc je odtamtud blízko i do dalších středisek jako Špindlerův Mlýn, Harrachov nebo Pec pod Sněžkou.

Zaujala vás možnost investice do horských apartmánů?
Vice informací naleznete na: https://www.vrchlabi-apartmany.cz/

other_post

 • <!DOCTYPE html><!-- Notice: Trying to get property of non-object

  Notice

  Trying to get property of non-object search► skip error►

  Source file

  File: .../templates-BlogPost-detail.latte--19a42415ba.php:185

  175: ?> 176: <li> 177: <div class="article"> 178: <div class="container"> 179: <div data-uk-grid> 180: <div class="uk-width-1-2@s"> 181: <div class="article-img"> 182: <picture> 183: <source loading="lazy" data-srcset="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr(call_user_func($this->filters->replace, call_user_func($this->filters->replace, call_user_func($this->filters->replace, call_user_func($this->filters->replace, call_user_func($this->filters->imagelink, $post), 'jpg', 'webp'), 'JPG', 'webp'), 'png', 'webp'), 'PNG', 'webp')) /* line 96 */ ?>" type="image/webp"> 184: <img loading="lazy" data-src="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr(call_user_func($this->filters->imagelink, $post)) /* line 97 */ ?>" alt="<?php 185: echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($post->locale()->name) /* line 97 */ ?>" title="<?php echo LR\Filters::escapeHtmlAttr($post->locale()->name) /* line 97 */ ?>"> 186: </picture> 187: </div> 188: </div> 189: <div class="uk-width-1-2@s">

  Call stack

  1. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:71 source  Template19a42415ba->blockContent(arguments)

   61: **/public 62: function 63: prepare(){}/** 64: @param string 65: @param array 66: @param string|\Closure content-type name or modifier closure 67: @return void 68: **/protected 69: function 70: renderBlock($name,array$params,$mod=null){if(empty($this->blockQueue[$name])){$hint=isset($this->blockQueue)&&($t=Latte\Helpers::getSuggestion(array_keys($this->blockQueue),$name))?", did you mean '$t'?":'.';throw 71: new\RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint");}$block=reset($this->blockQueue[$name]);if($mod&&$mod!==($blockType=$this->blockTypes[$name])){if($filter=(is_string($mod)?Filters::getConvertor($blockType,$mod):$mod)){echo$filter($this->capture(function()use($block,$params){$block($params);}),$blockType);return;}trigger_error("Including block $name with content type ".strtoupper($blockType).' into incompatible type '.strtoupper($mod).'.',E_USER_WARNING);}$block($params);}/** 72: @return void 73: **/protected 74: function 75: renderBlockParent($name,array$params){if(empty($this->blockQueue[$name])||($block=next($this->blockQueue[$name]))===false){throw
   $_args
   
   
  2. /var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/www/vrchlabi-apartmany.cz/temp/cache/latte/FrontendModule-templates-@layout.latte--28e043bd53.php:160 source  Latte\Runtime\Template->renderBlock(arguments)

   150: ?> 151: 152: 153: <?php 154: /* line 88 */ 155: $this->createTemplate('@header.latte', $this->params, "include")->renderToContentType('html'); 156: ?> 157: 158: <div id="<?php echo htmlSpecialChars($this->global->snippetDriver->getHtmlId('flashMessages')) ?>"><?php 159: $this->renderBlock('_flashMessages', $this->params) ?></div><?php 160: $this->renderBlock('content', $this->params, 'html'); 161: ?> 162: 163: 164: <?php
   $name
   "content" (7)
   
   $params
   
   
   $mod
   "html" (4)
   
  3. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:48 source  Template28e043bd53->main()

   38: function 39: getReferringTemplate(){return$this->referringTemplate;}/** 40: @return string|null 41: **/public 42: function 43: getReferenceType(){return$this->referenceType;}/** 44: @return void 45: **/public 46: function 47: render(){$this->prepare();if($this->parentName===null&&isset($this->global->coreParentFinder)){$this->parentName=call_user_func($this->global->coreParentFinder,$this);}if(isset($this->global->snippetBridge)&&!isset($this->global->snippetDriver)){$this->global->snippetDriver=new 48: SnippetDriver($this->global->snippetBridge);}Filters::$xhtml=(bool)preg_match('#xml|xhtml#',$this->contentType);if($this->referenceType==='import'){if($this->parentName){$this->createTemplate($this->parentName,[],'import')->render();}return;}elseif($this->parentName){ob_start(function(){});$params=$this->main();ob_end_clean();$this->createTemplate($this->parentName,$params,'extends')->render();return;}elseif(!empty($this->params['_renderblock'])){$tmp=$this;while(in_array($this->referenceType,['extends',null],true)&&($tmp=$tmp->referringTemplate));if(!$tmp){$this->renderBlock($this->params['_renderblock'],$this->params);return;}}$this->params['_l']=new\stdClass;$this->params['_g']=$this->global;$this->params['_b']=(object)['blocks'=>&$this->blockQueue,'types'=>&$this->blockTypes];if(isset($this->global->snippetDriver)&&$this->global->snippetBridge->isSnippetMode()){if($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue,$this->params)){return;}}$this->main();}/** 49: @return Template 50: **/protected 51: function 52: createTemplate($name,array$params,$referenceType){$name=$this->engine->getLoader()->getReferredName($name,$this->name);$child=$this->engine->createTemplate($name,$params);$child->referringTemplate=$this;$child->referenceType=$referenceType;$child->global=$this->global;if(in_array($referenceType,['extends','includeblock','import'],true)){$this->blockQueue=array_merge_recursive($this->blockQueue,$child->blockQueue);foreach($child->blockTypes
  4. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Runtime/Template.php:48 source  Latte\Runtime\Template->render()

   38: function 39: getReferringTemplate(){return$this->referringTemplate;}/** 40: @return string|null 41: **/public 42: function 43: getReferenceType(){return$this->referenceType;}/** 44: @return void 45: **/public 46: function 47: render(){$this->prepare();if($this->parentName===null&&isset($this->global->coreParentFinder)){$this->parentName=call_user_func($this->global->coreParentFinder,$this);}if(isset($this->global->snippetBridge)&&!isset($this->global->snippetDriver)){$this->global->snippetDriver=new 48: SnippetDriver($this->global->snippetBridge);}Filters::$xhtml=(bool)preg_match('#xml|xhtml#',$this->contentType);if($this->referenceType==='import'){if($this->parentName){$this->createTemplate($this->parentName,[],'import')->render();}return;}elseif($this->parentName){ob_start(function(){});$params=$this->main();ob_end_clean();$this->createTemplate($this->parentName,$params,'extends')->render();return;}elseif(!empty($this->params['_renderblock'])){$tmp=$this;while(in_array($this->referenceType,['extends',null],true)&&($tmp=$tmp->referringTemplate));if(!$tmp){$this->renderBlock($this->params['_renderblock'],$this->params);return;}}$this->params['_l']=new\stdClass;$this->params['_g']=$this->global;$this->params['_b']=(object)['blocks'=>&$this->blockQueue,'types'=>&$this->blockTypes];if(isset($this->global->snippetDriver)&&$this->global->snippetBridge->isSnippetMode()){if($this->global->snippetDriver->renderSnippets($this->blockQueue,$this->params)){return;}}$this->main();}/** 49: @return Template 50: **/protected 51: function 52: createTemplate($name,array$params,$referenceType){$name=$this->engine->getLoader()->getReferredName($name,$this->name);$child=$this->engine->createTemplate($name,$params);$child->referringTemplate=$this;$child->referenceType=$referenceType;$child->global=$this->global;if(in_array($referenceType,['extends','includeblock','import'],true)){$this->blockQueue=array_merge_recursive($this->blockQueue,$child->blockQueue);foreach($child->blockTypes
  5. .../nette_2.4-20180918.phar/Latte/Engine.php:15 source  Latte\Runtime\Template->render()

   5: Engine{use 6: Strict;const 7: VERSION='2.4.8';const 8: CONTENT_HTML='html',CONTENT_XHTML='xhtml',CONTENT_XML='xml',CONTENT_JS='js',CONTENT_CSS='css',CONTENT_ICAL='ical',CONTENT_TEXT='text';public$onCompile=[];private$parser;private$compiler;private$loader;private$filters;private$providers=[];private$contentType=self::CONTENT_HTML;private$tempDirectory;private$autoRefresh=true;public 9: function 10: __construct(){$this->filters=new 11: Runtime\FilterExecutor;}/** 12: @return void 13: **/public 14: function 15: render($name,array$params=[],$block=null){$this->createTemplate($name,$params+['_renderblock'=>$block])->render();}/** 16: @return string 17: **/public 18: function 19: renderToString($name,array$params=[],$block=null){$template=$this->createTemplate($name,$params+['_renderblock'=>$block]);return$template->capture([$template,'render']);}/**
  6. .../Bridges/ApplicationLatte/Template.php:20 source  Latte\Engine->render(arguments)

   10: Nette\SmartObject;private$latte;private$file;private$params=[];public 11: function 12: __construct(Latte\Engine$latte){$this->latte=$latte;}/** 13: @return Latte\Engine 14: **/public 15: function 16: getLatte(){return$this->latte;}/** 17: @return void 18: **/public 19: function 20: render($file=null,array$params=[]){$this->latte->render($file?:$this->file,$params+$this->params);}/** 21: @return string 22: **/public 23: function 24: renderToString($file=null,array$params=[]){return$this->latte->renderToString($file?:$this->file,$params+$this->params);}/**
   $name
   "/var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/www/vrchlabi-apartmany.cz/app/FrontendModule/templates/BlogPost/detail.latte" (112)
   
   $params
   
   
  7. .../Application/Responses/TextResponse.php:23 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

   13: __construct($source){$this->source=$source;}/** 14: @return mixed 15: **/public 16: function 17: getSource(){return$this->source;}/** 18: @return void 19: **/public 20: function 21: send(Nette\Http\IRequest$httpRequest,Nette\Http\IResponse$httpResponse){if($this->source 22: instanceof 23: Nette\Application\UI\ITemplate){$this->source->render();}else{echo$this->source;}}}
  8. .../Application/Application.php:35 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send(arguments)

   25: function 26: processRequest(Request$request){process:if(count($this->requests)>self::$maxLoop){throw 27: new 28: ApplicationException('Too many loops detected in application life cycle.');}$this->requests[]=$request;$this->onRequest($this,$request);if(!$request->isMethod($request::FORWARD)&&!strcasecmp($request->getPresenterName(),$this->errorPresenter)){throw 29: new 30: BadRequestException('Invalid request. Presenter is not achievable.');}try{$this->presenter=$this->presenterFactory->createPresenter($request->getPresenterName());}catch(InvalidPresenterException$e){throw 31: count($this->requests)>1?$e:new 32: BadRequestException($e->getMessage(),0,$e);}$this->onPresenter($this,$this->presenter);$response=$this->presenter->run(clone$request);if($response 33: instanceof 34: Responses\ForwardResponse){$request=$response->getRequest();goto 35: process;}elseif($response){$this->onResponse($this,$response);$response->send($this->httpRequest,$this->httpResponse);}}/** 36: @param \Exception|\Throwable 37: @return void 38: **/public 39: function
   $httpRequest
   
   
   $httpResponse
   
   
  9. .../Application/Application.php:14 source  Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

   4: Nette\Application;use 5: Nette;class 6: Application{use 7: Nette\SmartObject;public 8: static$maxLoop=20;public$catchExceptions;public$errorPresenter;public$onStartup;public$onShutdown;public$onRequest;public$onPresenter;public$onResponse;public$onError;private$requests=[];private$presenter;private$httpRequest;private$httpResponse;private$presenterFactory;private$router;public 9: function 10: __construct(IPresenterFactory$presenterFactory,IRouter$router,Nette\Http\IRequest$httpRequest,Nette\Http\IResponse$httpResponse){$this->httpRequest=$httpRequest;$this->httpResponse=$httpResponse;$this->presenterFactory=$presenterFactory;$this->router=$router;}/** 11: @return void 12: **/public 13: function 14: run(){try{$this->onStartup($this);$this->processRequest($this->createInitialRequest());$this->onShutdown($this);}catch(\Exception$e){}catch(\Throwable$e){}if(isset($e)){$this->onError($this,$e);if($this->catchExceptions&&$this->errorPresenter){try{$this->processException($e);$this->onShutdown($this,$e);return;}catch(\Exception$e){$this->onError($this,$e);}catch(\Throwable$e){$this->onError($this,$e);}}$this->onShutdown($this,$e);throw$e;}}/** 15: @return Request 16: **/public 17: function 18: createInitialRequest(){$request=$this->router->match($this->httpRequest);if(!$request
   $request
   
   
  10. .../data/www/vrchlabi-apartmany.cz/index.php:8 source  Nette\Application\Application->run()

   1: <?php 2: 3: // Uncomment this line if you must temporarily take down your site for maintenance 4: //require __DIR__ . '/www/.maintenance.php'; 5: 6: $container = require __DIR__ . '/app/bootstrap.php'; 7: 8: $container->getByType( 'Nette\Application\Application' )->run(); 9:

  Variables

  $_args
  
  
  $connections
  array ()
  
  $record
  
  
  $comments
  array ()
  
  $basePath
  ""
  
  $iterations
  0
  
  $blogPosts
  
  
  $post
  
  
  $user
  
  
  $baseUrl
  "https://www.vrchlabi-apartmany.cz" (33)
  
  $baseUri
  "https://www.vrchlabi-apartmany.cz" (33)
  
  $flashes
  array ()
  
  $control
  
  
  $presenter
  
  
  $_control
  
  
  $_presenter
  
  
  $netteCacheStorage
  
  
  $draft
  false
  
  $imagesFiltered
  array ()
  
  $imagesFilteredCount
  0
  
  $blogSettings
  
  
  $formMessage
  ""
  
  $locale
  "en" (2)
  
  $url
  
  
  $forms
  
  
  $modules
  
  
  $visualPaginatorPage
  1
  
  $canonicalLink
  "https://www.vrchlabi-apartmany.cz/en/blog/vyhrou-je-umisteni-v-srdci-krkonos-1" (78)
  
  $languages
  
  
  $cookieScripts
  
  
  $activeScriptsHeader
  
  
  $activeScriptsBody
  
  
  $activeScriptsFooter
  
  
  $manualScripts
  array ()
  
  $slideshow
  
  
  $slideshowVideos
  array ()
  
  $settings
  
  
  $eshopSettings
  
  
  $sessions
  
  
  $currencies
  
  
  $news
  
  
  $pages
  
  
  $blogPostsGrouped
  
  
  $products
  
  
  $producers
  array ()
  
  $categories
  
  
  $contact
  
  
  $maps
  array ()
  
  $references
  array ()
  
  $popUps
  array ()
  
  $frontendUser
  
  
  $basket
  
  
  $upcomingEvents
  
  
  $allRooms
  
  
  $menu
  
  
  $bodyClass
  "frontend-blogpost frontend-blogpost-5" (37)
  
  $blogCategories
  array ()
  
  $blogAuthors
  array ()
  
  $formAnchor
  "frm-addCommentForm" (18)
  
  $countComments
  0
  
  $_renderblock
  null
  
  $template
  
  
  $_l
  
  
  $_g
  
  
  $_b
  
  

  Nette Application

  Requests

  
  

  Presenter

  
  		

  Environment

  $_SERVER

  PATH
  "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" (49)
  
  SCRIPT_NAME
  "/index.php" (10)
  
  REQUEST_URI
  "/en/blog/vyhrou-je-umisteni-v-srdci-krkonos-1" (45)
  
  QUERY_STRING
  ""
  
  REQUEST_METHOD
  "GET" (3)
  
  SERVER_PROTOCOL
  "HTTP/1.1" (8)
  
  GATEWAY_INTERFACE
  "CGI/1.1" (7)
  
  REDIRECT_URL
  "/en/blog/vyhrou-je-umisteni-v-srdci-krkonos-1" (45)
  
  REMOTE_PORT
  "39310" (5)
  
  SCRIPT_FILENAME
  "/var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/www/vrchlabi-apartmany.cz/index.php" (71)
  
  SERVER_ADMIN
  "webmaster@vrchlabi-apartmany.cz" (31)
  
  CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
  "/var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/www/vrchlabi-apartmany.cz" (61)
  
  CONTEXT_PREFIX
  ""
  
  REQUEST_SCHEME
  "https" (5)
  
  DOCUMENT_ROOT
  "/var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/www/vrchlabi-apartmany.cz" (61)
  
  REMOTE_ADDR
  "52.3.228.47" (11)
  
  SERVER_PORT
  "443" (3)
  
  SERVER_ADDR
  "185.59.147.165" (14)
  
  SERVER_NAME
  "www.vrchlabi-apartmany.cz" (25)
  
  SERVER_SOFTWARE
  "Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16" (68)
  
  SERVER_SIGNATURE
  ""
  
  HTTP_CONNECTION
  "close" (5)
  
  HTTP_HOST
  "www.vrchlabi-apartmany.cz" (25)
  
  HTTP_ACCEPT_ENCODING
  "br,gzip" (7)
  
  HTTP_IF_MODIFIED_SINCE
  "Wed, 15 Jul 2020 00:55:22 GMT" (29)
  
  HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
  "en-US,en;q=0.5" (14)
  
  HTTP_ACCEPT
  "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
  
  HTTP_USER_AGENT
  "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
  
  SSL_TLS_SNI
  "www.vrchlabi-apartmany.cz" (25)
  
  HTTPS
  "on" (2)
  
  PERL5LIB
  "/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
  
  UNIQUE_ID
  "X3E6SJub6TPnTjL5CCDcNQAAAAA" (27)
  
  REDIRECT_STATUS
  "200" (3)
  
  REDIRECT_SSL_TLS_SNI
  "www.vrchlabi-apartmany.cz" (25)
  
  REDIRECT_HTTPS
  "on" (2)
  
  REDIRECT_PERL5LIB
  "/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
  
  REDIRECT_UNIQUE_ID
  "X3E6SJub6TPnTjL5CCDcNQAAAAA" (27)
  
  FCGI_ROLE
  "RESPONDER" (9)
  
  PHP_SELF
  "/index.php" (10)
  
  REQUEST_TIME_FLOAT
  1601256008.1136711
  
  REQUEST_TIME
  1601256008
  

  $_SESSION

  __NFNette Session

  Nette Session

  basketItems
  null
  
  customImages
  null
  
  customTexts
  null
  
  order
  
  
  productOptions
  null
  
  productUids
  null
  
  bookingItems
  null
  
  bookingOrder
  null
  
  roomOptions
  null
  
  roomUids
  null
  
  currency
  
  
  look
  
  
  clicked
  
  
  seenPopUps
  null
  
  savedCategorySettings
  null
  
  favorite
  null
  
  Nette.Http.UserStorage/
  
  

  Constants

  AXIS_FORMAT_DEFAULT
  680001
  
  AXIS_FORMAT_TIME
  680002
  
  AXIS_FORMAT_DATE
  680003
  
  AXIS_FORMAT_METRIC
  680004
  
  AXIS_FORMAT_CURRENCY
  680005
  
  AXIS_FORMAT_TRAFFIC
  680006
  
  AXIS_FORMAT_CUSTOM
  680007
  
  AXIS_POSITION_LEFT
  681001
  
  AXIS_POSITION_RIGHT
  681002
  
  AXIS_POSITION_TOP
  681001
  
  AXIS_POSITION_BOTTOM
  681002
  
  SERIE_SHAPE_FILLEDCIRCLE
  681011
  
  SERIE_SHAPE_FILLEDTRIANGLE
  681012
  
  SERIE_SHAPE_FILLEDSQUARE
  681013
  
  SERIE_SHAPE_FILLEDDIAMOND
  681017
  
  SERIE_SHAPE_CIRCLE
  681014
  
  SERIE_SHAPE_TRIANGLE
  681015
  
  SERIE_SHAPE_SQUARE
  681016
  
  SERIE_SHAPE_DIAMOND
  681018
  
  AXIS_X
  682001
  
  AXIS_Y
  682002
  
  ABSOLUTE_MIN
  -10000000000000
  
  ABSOLUTE_MAX
  10000000000000
  
  VOID
  0.123456789
  
  EURO_SYMBOL
  "&#8364;" (7)
  
  DIRECTION_VERTICAL
  690001
  
  DIRECTION_HORIZONTAL
  690002
  
  SCALE_POS_LEFTRIGHT
  690101
  
  SCALE_POS_TOPBOTTOM
  690102
  
  SCALE_MODE_FLOATING
  690201
  
  SCALE_MODE_START0
  690202
  
  SCALE_MODE_ADDALL
  690203
  
  SCALE_MODE_ADDALL_START0
  690204
  
  SCALE_MODE_MANUAL
  690205
  
  SCALE_SKIP_NONE
  690301
  
  SCALE_SKIP_SAME
  690302
  
  SCALE_SKIP_NUMBERS
  690303
  
  TEXT_ALIGN_TOPLEFT
  690401
  
  TEXT_ALIGN_TOPMIDDLE
  690402
  
  TEXT_ALIGN_TOPRIGHT
  690403
  
  TEXT_ALIGN_MIDDLELEFT
  690404
  
  TEXT_ALIGN_MIDDLEMIDDLE
  690405
  
  TEXT_ALIGN_MIDDLERIGHT
  690406
  
  TEXT_ALIGN_BOTTOMLEFT
  690407
  
  TEXT_ALIGN_BOTTOMMIDDLE
  690408
  
  TEXT_ALIGN_BOTTOMRIGHT
  690409
  
  POSITION_TOP
  690501
  
  POSITION_BOTTOM
  690502
  
  LABEL_POS_LEFT
  690601
  
  LABEL_POS_CENTER
  690602
  
  LABEL_POS_RIGHT
  690603
  
  LABEL_POS_TOP
  690604
  
  LABEL_POS_BOTTOM
  690605
  
  LABEL_POS_INSIDE
  690606
  
  LABEL_POS_OUTSIDE
  690607
  
  ORIENTATION_HORIZONTAL
  690701
  
  ORIENTATION_VERTICAL
  690702
  
  ORIENTATION_AUTO
  690703
  
  LEGEND_NOBORDER
  690800
  
  LEGEND_BOX
  690801
  
  LEGEND_ROUND
  690802
  
  LEGEND_VERTICAL
  690901
  
  LEGEND_HORIZONTAL
  690902
  
  LEGEND_FAMILY_BOX
  691051
  
  LEGEND_FAMILY_CIRCLE
  691052
  
  LEGEND_FAMILY_LINE
  691053
  
  DISPLAY_AUTO
  691001
  
  DISPLAY_MANUAL
  691002
  
  LABELING_ALL
  691011
  
  LABELING_DIFFERENT
  691012
  
  BOUND_MIN
  691021
  
  BOUND_MAX
  691022
  
  BOUND_BOTH
  691023
  
  BOUND_LABEL_POS_TOP
  691031
  
  BOUND_LABEL_POS_BOTTOM
  691032
  
  BOUND_LABEL_POS_AUTO
  691033
  
  CAPTION_LEFT_TOP
  691041
  
  CAPTION_RIGHT_BOTTOM
  691042
  
  GRADIENT_SIMPLE
  691051
  
  GRADIENT_EFFECT_CAN
  691052
  
  LABEL_TITLE_NOBACKGROUND
  691061
  
  LABEL_TITLE_BACKGROUND
  691062
  
  LABEL_POINT_NONE
  691071
  
  LABEL_POINT_CIRCLE
  691072
  
  LABEL_POINT_BOX
  691073
  
  ZONE_NAME_ANGLE_AUTO
  691081
  
  PI
  3.1415926500000002
  
  ALL
  69
  
  NONE
  31
  
  AUTO
  690000
  
  OUT_OF_SIGHT
  -10000000000000
  
  IMAGE_MAP_STORAGE_FILE
  680001
  
  IMAGE_MAP_STORAGE_SESSION
  680002
  
  CHART_LAST_LAYOUT_REGULAR
  680011
  
  CHART_LAST_LAYOUT_STACKED
  680012
  
  IMAGE_MAP_DELIMITER
  "\x01"
  

  Configuration options


  Configuration

  bz2

  BZip2 Support Enabled
  Stream Wrapper support compress.bzip2://
  Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
  BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

  calendar

  Calendar support enabled

  cgi-fcgi

  DirectiveLocal ValueMaster Value
  cgi.check_shebang_line11
  cgi.discard_path00
  cgi.fix_pathinfo11
  cgi.force_redirect11
  cgi.nph00
  cgi.redirect_status_envno valueno value
  cgi.rfc2616_headers00
  fastcgi.logging11

  Core

  PHP Version 7.1.33
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  allow_url_fopenOnOn
  allow_url_includeOffOff
  arg_separator.input&&
  arg_separator.output&&
  auto_append_fileno valueno value
  auto_globals_jitOnOn
  auto_prepend_fileno valueno value
  browscapno valueno value
  default_charsetUTF-8UTF-8
  default_mimetypetext/htmltext/html
  disable_classesno valueno value
  disable_functionsno valueno value
  display_errorsOnOff
  display_startup_errorsOffOff
  doc_rootno valueno value
  docref_extno valueno value
  docref_rootno valueno value
  enable_dlOffOff
  enable_post_data_readingOnOn
  error_append_stringno valueno value
  error_logno valueno value
  error_prepend_stringno valueno value
  error_reporting3276722527
  expose_phpOnOn
  extension_dir/opt/php71/lib/php/modules/opt/php71/lib/php/modules
  file_uploadsOnOn
  hard_timeout22
  highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
  highlight.default#000#0000BB
  highlight.html#06B#000000
  highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
  highlight.string#080#DD0000
  html_errorsOffOn
  ignore_repeated_errorsOffOff
  ignore_repeated_sourceOffOff
  ignore_user_abortOffOff
  implicit_flushOffOff
  include_path.:/opt/php71/share/pear:/opt/php71/share/php/php.:/opt/php71/share/pear:/opt/php71/share/php/php
  input_encodingno valueno value
  internal_encodingno valueno value
  log_errorsOffOn
  log_errors_max_len10241024
  mail.add_x_headerOnOn
  mail.force_extra_parametersno valueno value
  mail.logno valueno value
  max_execution_time3030
  max_file_uploads2020
  max_input_nesting_level6464
  max_input_time240240
  max_input_vars10001000
  memory_limit256M256M
  open_basedirno valueno value
  output_buffering40964096
  output_encodingno valueno value
  output_handlerno valueno value
  post_max_size100M100M
  precision1414
  realpath_cache_size4096K4096K
  realpath_cache_ttl120120
  register_argc_argvOffOff
  report_memleaksOnOn
  report_zend_debugOnOn
  request_orderGPGP
  sendmail_fromno valueno value
  sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i -f zelinkova@acreal.cz/usr/sbin/sendmail -t -i -f zelinkova@acreal.cz
  serialize_precision1717
  short_open_tagOnOn
  SMTPlocalhostlocalhost
  smtp_port2525
  sql.safe_modeOffOff
  sys_temp_dirno valueno value
  track_errorsOffOff
  unserialize_callback_funcno valueno value
  upload_max_filesize100M100M
  upload_tmp_dir/var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/bin-tmp//var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/bin-tmp/
  user_dirno valueno value
  user_ini.cache_ttl300300
  user_ini.filename.user.ini.user.ini
  variables_orderGPCSGPCS
  xmlrpc_error_number00
  xmlrpc_errorsOffOff
  zend.assertions11
  zend.detect_unicodeOnOn
  zend.enable_gcOnOn
  zend.multibyteOffOff
  zend.script_encodingno valueno value
  zend.signal_checkOffOff

  ctype

  ctype functions enabled

  curl

  cURL support enabled
  cURL Information 7.29.0
  Age 3
  Features
  AsynchDNS Yes
  CharConv No
  Debug No
  GSS-Negotiate Yes
  IDN Yes
  IPv6 Yes
  krb4 No
  Largefile Yes
  libz Yes
  NTLM Yes
  NTLMWB Yes
  SPNEGO No
  SSL Yes
  SSPI No
  TLS-SRP No
  Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
  Host x86_64-redhat-linux-gnu
  SSL Version NSS/3.44
  ZLib Version 1.2.7
  libSSH Version libssh2/1.8.0

  date

  date/time support enabled
  timelib version 2016.05
  "Olson" Timezone Database Version 2018.7
  Timezone Database internal
  Default timezone Europe/Prague
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  date.default_latitude31.766731.7667
  date.default_longitude35.233335.2333
  date.sunrise_zenith90.58333390.583333
  date.sunset_zenith90.58333390.583333
  date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

  dom

  DOM/XML enabled
  DOM/XML API Version 20031129
  libxml Version 2.9.1
  HTML Support enabled
  XPath Support enabled
  XPointer Support enabled
  Schema Support enabled
  RelaxNG Support enabled

  exif

  EXIF Support enabled
  EXIF Version 7.1.33
  Supported EXIF Version 0220
  Supported filetypes JPEG,TIFF
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  exif.decode_jis_intelJISJIS
  exif.decode_jis_motorolaJISJIS
  exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
  exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
  exif.encode_jisno valueno value
  exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

  fileinfo

  fileinfo support enabled
  version 1.0.5
  libmagic 522

  filter

  Input Validation and Filtering enabled
  Revision $Id: 5a34caaa246b9df197f4b43af8ac66a07464fe4b $
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
  filter.default_flagsno valueno value

  ftp

  FTP support enabled
  FTPS support enabled

  gd

  GD Support enabled
  GD Version bundled (2.1.0 compatible)
  FreeType Support enabled
  FreeType Linkage with freetype
  FreeType Version 2.8.0
  GIF Read Support enabled
  GIF Create Support enabled
  JPEG Support enabled
  libJPEG Version 6b
  PNG Support enabled
  libPNG Version 1.5.13
  WBMP Support enabled
  XPM Support enabled
  libXpm Version 30411
  XBM Support enabled
  WebP Support enabled
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  gd.jpeg_ignore_warning11

  gettext

  GetText Support enabled

  gmp

  gmp support enabled
  GMP version 6.0.0

  hash

  hash support enabled
  Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
  MHASH support Enabled
  MHASH API Version Emulated Support

  iconv

  iconv support enabled
  iconv implementation glibc
  iconv library version 2.17
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  iconv.input_encodingno valueno value
  iconv.internal_encodingno valueno value
  iconv.output_encodingno valueno value

  imagick

  imagick moduleenabled
  imagick module version 3.4.4
  imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
  Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.9.10-68 Q16 x86_64 2020-04-01 https://imagemagick.org
  Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.9.10-68 Q16 x86_64 2020-04-01 https://imagemagick.org
  ImageMagick copyright © 1999-2019 ImageMagick Studio LLC
  ImageMagick release date 2020-04-01
  ImageMagick number of supported formats: 230
  ImageMagick supported formats 3FR, 3G2, 3GP, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GRAYA, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, JNG, JNX, JPE, JPEG, JPG, JPS, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  imagick.locale_fix00
  imagick.progress_monitor00
  imagick.skip_version_check00

  imap

  IMAP c-Client Version 2007f
  SSL Support enabled
  Kerberos Support enabled
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  imap.enable_insecure_rshOffOff

  ionCube Loader

  ionCube Loader developed by ionCube Ltd.
  Visit ioncube.com for latest Loaders and support.
  This Loader also includes features for real-time error reporting and malware protection. Visit ioncube24.com for more details.
  Loader version 10.4.1
  ionCube24 features unconfigured
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  ic24.api.log_msg_errors00
  ic24.api.max_timeout77
  ic24.api_access_key****************
  ic24.api_check_ip11
  ic24.enable00
  ic24.home_dirno valueno value
  ic24.phperr.enableautoauto
  ic24.phperr.ignore00
  ic24.sec.block_stdin11
  ic24.sec.block_uploaded_files11
  ic24.sec.enableautoauto
  ic24.sec.exclusion_key****************
  ic24.sec.initial_actionblockblock
  ic24.sec.initial_cache_all11
  ic24.sec.initial_notifyalwaysalways
  ic24.sec.initial_state11
  ic24.sec.stop_on_error11
  ic24.sec.trusted_include_paths****************
  ic24.slt77
  ic24.update_domains_retry_interval3030
  ioncube.loader.encoded_pathsno valueno value

  json

  json support enabled
  json version 1.5.0

  libxml

  libXML support active
  libXML Compiled Version 2.9.1
  libXML Loaded Version 20901
  libXML streams enabled

  mbstring

  Multibyte Support enabled
  Multibyte string engine libmbfl
  HTTP input encoding translation disabled
  libmbfl version 1.3.2
  oniguruma version 5.9.6
  mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
  Multibyte (japanese) regex support enabled
  Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
  Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  mbstring.detect_orderno valueno value
  mbstring.encoding_translationOffOff
  mbstring.func_overload00
  mbstring.http_inputno valueno value
  mbstring.http_outputno valueno value
  mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
  mbstring.internal_encodingno valueno value
  mbstring.languageneutralneutral
  mbstring.strict_detectionOffOff
  mbstring.substitute_characterno valueno value

  mcrypt

  mcrypt supportenabled
  mcrypt_filter supportenabled
  Version 2.5.8
  Api No 20021217
  Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
  Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  mcrypt.algorithms_dirno valueno value
  mcrypt.modes_dirno valueno value

  mysqli

  MysqlI Supportenabled
  Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
  Active Persistent Links 0
  Inactive Persistent Links 0
  Active Links 0
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  mysqli.allow_local_infileOnOn
  mysqli.allow_persistentOnOn
  mysqli.default_hostno valueno value
  mysqli.default_port33063306
  mysqli.default_pwno valueno value
  mysqli.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
  mysqli.default_userno valueno value
  mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
  mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
  mysqli.reconnectOffOff
  mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

  mysqlnd

  mysqlndenabled
  Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
  Compression supported
  core SSL supported
  extended SSL supported
  Command buffer size 4096
  Read buffer size 32768
  Read timeout 31536000
  Collecting statistics Yes
  Collecting memory statistics No
  Tracing n/a
  Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
  API Extensions mysqli,pdo_mysql
  mysqlnd statistics
  bytes_sent 547058
  bytes_received 1394657
  packets_sent 5242
  packets_received 33225
  protocol_overhead_in 132900
  protocol_overhead_out 20968
  bytes_received_ok_packet 0
  bytes_received_eof_packet 0
  bytes_received_rset_header_packet 23175
  bytes_received_rset_field_meta_packet 0
  bytes_received_rset_row_packet 13590
  bytes_received_prepare_response_packet 628558
  bytes_received_change_user_packet 715315
  packets_sent_command 2610
  packets_received_ok 0
  packets_received_eof 0
  packets_received_rset_header 2575
  packets_received_rset_field_meta 0
  packets_received_rset_row 2600
  packets_received_prepare_response 12967
  packets_received_change_user 15061
  result_set_queries 2575
  non_result_set_queries 15
  no_index_used 303
  bad_index_used 0
  slow_queries 0
  buffered_sets 2575
  unbuffered_sets 0
  ps_buffered_sets 0
  ps_unbuffered_sets 0
  flushed_normal_sets 0
  flushed_ps_sets 0
  ps_prepared_never_executed 0
  ps_prepared_once_executed 0
  rows_fetched_from_server_normal 12486
  rows_fetched_from_server_ps 0
  rows_buffered_from_client_normal 12486
  rows_buffered_from_client_ps 0
  rows_fetched_from_client_normal_buffered 12486
  rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
  rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
  rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
  rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
  rows_affected_normal 2
  rows_affected_ps 0
  rows_skipped_normal 12486
  rows_skipped_ps 0
  copy_on_write_saved 0
  copy_on_write_performed 0
  command_buffer_too_small 0
  connect_success 11
  connect_failure 0
  connection_reused 0
  reconnect 0
  pconnect_success 0
  active_connections 18446744073709551607
  active_persistent_connections 0
  explicit_close 10
  implicit_close 0
  disconnect_close 0
  in_middle_of_command_close 0
  explicit_free_result 2575
  implicit_free_result 0
  explicit_stmt_close 0
  implicit_stmt_close 0
  mem_emalloc_count 0
  mem_emalloc_amount 0
  mem_ecalloc_count 0
  mem_ecalloc_amount 0
  mem_erealloc_count 0
  mem_erealloc_amount 0
  mem_efree_count 0
  mem_efree_amount 0
  mem_malloc_count 0
  mem_malloc_amount 0
  mem_calloc_count 0
  mem_calloc_amount 0
  mem_realloc_count 0
  mem_realloc_amount 0
  mem_free_count 0
  mem_free_amount 0
  mem_estrndup_count 0
  mem_strndup_count 0
  mem_estrdup_count 0
  mem_strdup_count 0
  mem_edupl_count 0
  mem_dupl_count 0
  proto_text_fetched_null 0
  proto_text_fetched_bit 0
  proto_text_fetched_tinyint 636
  proto_text_fetched_short 0
  proto_text_fetched_int24 0
  proto_text_fetched_int 6814
  proto_text_fetched_bigint 2598
  proto_text_fetched_decimal 0
  proto_text_fetched_float 10
  proto_text_fetched_double 0
  proto_text_fetched_date 20
  proto_text_fetched_year 0
  proto_text_fetched_time 0
  proto_text_fetched_datetime 2
  proto_text_fetched_timestamp 20
  proto_text_fetched_string 41728
  proto_text_fetched_blob 0
  proto_text_fetched_enum 334
  proto_text_fetched_set 0
  proto_text_fetched_geometry 0
  proto_text_fetched_other 0
  proto_binary_fetched_null 0
  proto_binary_fetched_bit 0
  proto_binary_fetched_tinyint 0
  proto_binary_fetched_short 0
  proto_binary_fetched_int24 0
  proto_binary_fetched_int 0
  proto_binary_fetched_bigint 0
  proto_binary_fetched_decimal 0
  proto_binary_fetched_float 0
  proto_binary_fetched_double 0
  proto_binary_fetched_date 0
  proto_binary_fetched_year 0
  proto_binary_fetched_time 0
  proto_binary_fetched_datetime 0
  proto_binary_fetched_timestamp 0
  proto_binary_fetched_string 0
  proto_binary_fetched_json 0
  proto_binary_fetched_blob 0
  proto_binary_fetched_enum 0
  proto_binary_fetched_set 0
  proto_binary_fetched_geometry 0
  proto_binary_fetched_other 0
  init_command_executed_count 0
  init_command_failed_count 0
  com_quit 10
  com_init_db 0
  com_query 2600
  com_field_list 0
  com_create_db 0
  com_drop_db 0
  com_refresh 0
  com_shutdown 0
  com_statistics 0
  com_process_info 0
  com_connect 0
  com_process_kill 0
  com_debug 0
  com_ping 0
  com_time 0
  com_delayed_insert 0
  com_change_user 0
  com_binlog_dump 0
  com_table_dump 0
  com_connect_out 0
  com_register_slave 0
  com_stmt_prepare 0
  com_stmt_execute 0
  com_stmt_send_long_data 0
  com_stmt_close 0
  com_stmt_reset 0
  com_stmt_set_option 0
  com_stmt_fetch 0
  com_deamon 0
  bytes_received_real_data_normal 601023
  bytes_received_real_data_ps 0

  openssl

  OpenSSL support enabled
  OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
  OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017
  Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  openssl.cafileno valueno value
  openssl.capathno valueno value

  pcntl

  pcntl supportenabled

  pcre

  PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
  PCRE Library Version 8.38 2015-11-23
  PCRE JIT Support enabled
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  pcre.backtrack_limit10000001000000
  pcre.jit11
  pcre.recursion_limit100000100000

  PDO

  PDO supportenabled
  PDO drivers mysql, sqlite

  pdo_mysql

  PDO Driver for MySQLenabled
  Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 38fea24f2847fa7519001be390c98ae0acafe387 $
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  pdo_mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock

  pdo_sqlite

  PDO Driver for SQLite 3.xenabled
  SQLite Library 3.7.17

  Phar

  Phar: PHP Archive supportenabled
  Phar EXT version 2.0.2
  Phar API version 1.1.1
  SVN revision $Id: e117ab0dc068703c55b505e78a0d3b3752e9c0b7 $
  Phar-based phar archives enabled
  Tar-based phar archives enabled
  ZIP-based phar archives enabled
  gzip compression enabled
  bzip2 compression enabled
  Native OpenSSL support enabled
  Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
  Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
  Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  phar.cache_listno valueno value
  phar.readonlyOnOn
  phar.require_hashOnOn

  readline

  Readline Supportenabled
  Readline library EditLine wrapper
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  cli.pagerno valueno value
  cli.prompt\b \> \b \> 

  Reflection

  Reflectionenabled
  Version $Id: 279be19a9e466fb7cfea9841a630521f99644504 $

  session

  Session Support enabled
  Registered save handlers files user
  Registered serializer handlers php_serialize php php_binary
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  session.auto_startOffOff
  session.cache_expire180180
  session.cache_limiternocachenocache
  session.cookie_domainno valueno value
  session.cookie_httponlyOnOff
  session.cookie_lifetime12096000
  session.cookie_path//
  session.cookie_secureOffOff
  session.gc_divisor10001000
  session.gc_maxlifetime12096001440
  session.gc_probability11
  session.lazy_writeOnOn
  session.namePHPSESSIDPHPSESSID
  session.referer_checkno valueno value
  session.save_handlerfilesfiles
  session.save_path/var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/bin-tmp//var/www/vrchlabi-apartmany.cz/data/bin-tmp/
  session.serialize_handlerphpphp
  session.sid_bits_per_character44
  session.sid_length3232
  session.upload_progress.cleanupOnOn
  session.upload_progress.enabledOnOn
  session.upload_progress.freq1%1%
  session.upload_progress.min_freq11
  session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
  session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
  session.use_cookiesOnOn
  session.use_only_cookiesOnOn
  session.use_strict_modeOffOff
  session.use_trans_sid00

  shmop

  shmop support enabled

  SimpleXML

  Simplexml supportenabled
  Revision $Id: ae067cdcddf424d6e762603905b98798bc924a00 $
  Schema support enabled

  soap

  Soap Client enabled
  Soap Server enabled
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  soap.wsdl_cache11
  soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
  soap.wsdl_cache_enabled11
  soap.wsdl_cache_limit55
  soap.wsdl_cache_ttl8640086400

  sockets

  Sockets Support enabled

  SPL

  SPL supportenabled
  Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
  Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

  sqlite3

  SQLite3 supportenabled
  SQLite3 module version 7.1.33
  SQLite Library 3.28.0
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  sqlite3.defensive11
  sqlite3.extension_dirno valueno value

  standard

  Dynamic Library Support enabled
  Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i -f zelinkova@acreal.cz
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  assert.active11
  assert.bail00
  assert.callbackno valueno value
  assert.exception00
  assert.quiet_eval00
  assert.warning11
  auto_detect_line_endings00
  default_socket_timeout6060
  fromno valueno value
  session.trans_sid_hostsno valueno value
  session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
  url_rewriter.hostsno valueno value
  url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
  user_agentno valueno value

  tokenizer

  Tokenizer Support enabled

  xml

  XML Support active
  XML Namespace Support active
  libxml2 Version 2.9.1

  xmlreader

  XMLReader enabled

  xmlrpc

  core library version xmlrpc-epi v. 0.51
  php extension version 7.1.33
  author Dan Libby
  homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
  open sourced by Epinions.com

  xmlwriter

  XMLWriter enabled

  Zend OPcache

  Opcode Caching Up and Running
  Optimization Enabled
  SHM Cache Enabled
  File Cache Disabled
  Startup OK
  Shared memory model mmap
  Cache hits 3189
  Cache misses 366
  Used memory 30815832
  Free memory 103401896
  Wasted memory 0
  Interned Strings Used memory 1559688
  Interned Strings Free memory 6828920
  Cached scripts 366
  Cached keys 602
  Max keys 16229
  OOM restarts 0
  Hash keys restarts 0
  Manual restarts 0
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  opcache.blacklist_filenameno valueno value
  opcache.consistency_checks00
  opcache.dups_fixOffOff
  opcache.enableOnOn
  opcache.enable_cliOffOff
  opcache.enable_file_overrideOffOff
  opcache.error_logno valueno value
  opcache.fast_shutdown00
  opcache.file_cacheno valueno value
  opcache.file_cache_consistency_checks11
  opcache.file_cache_only00
  opcache.file_update_protection22
  opcache.force_restart_timeout180180
  opcache.huge_code_pagesOffOff
  opcache.inherited_hackOnOn
  opcache.interned_strings_buffer88
  opcache.lockfile_path/tmp/tmp
  opcache.log_verbosity_level11
  opcache.max_accelerated_files1000010000
  opcache.max_file_size00
  opcache.max_wasted_percentage55
  opcache.memory_consumption128128
  opcache.opt_debug_level00
  opcache.optimization_level0x7FFFBFFF0x7FFFBFFF
  opcache.preferred_memory_modelno valueno value
  opcache.protect_memory00
  opcache.restrict_apino valueno value
  opcache.revalidate_freq22
  opcache.revalidate_pathOffOff
  opcache.save_comments11
  opcache.use_cwdOnOn
  opcache.validate_permissionOffOff
  opcache.validate_rootOffOff
  opcache.validate_timestampsOnOn

  zip

  Zip enabled
  Zip version 1.13.5
  Libzip version 1.1.2

  zlib

  ZLib Supportenabled
  Stream Wrapper compress.zlib://
  Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
  Compiled Version 1.2.7
  Linked Version 1.2.7
  DirectiveLocal ValueMaster Value
  zlib.output_compressionOffOff
  zlib.output_compression_level-1-1
  zlib.output_handlerno valueno value

  Additional Modules

  Module Name

  HTTP request

  Headers

  Connectionclose
  Hostwww.vrchlabi-apartmany.cz
  Accept-Encodingbr,gzip
  If-Modified-SinceWed, 15 Jul 2020 00:55:22 GMT
  Accept-Languageen-US,en;q=0.5
  Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

  $_GET

  empty

  $_POST

  empty

  $_COOKIE

  empty

  HTTP response

  Headers

  X-Powered-By: Nette Framework
  Content-Type: text/html; charset=utf-8
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN
  Set-Cookie: PHPSESSID=8083429975ae1a387a33b941250f822f; expires=Mon, 12-Oct-2020 01:20:08 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
  Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
  Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
  Pragma: no-cache
  Vary: X-Requested-With