CZE

English

Ruština

Financování

S námi se podepisuje:

rezervační smlouva -> smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK) -> postup financování -> standardy běžné

 

STANDARDNÍ POSTUP FINANCOVÁNÍ

Standardní postup financování koupě bytu se odvíjí dle rozestavěnosti projektu.

Nevratná blokační záloha ve výši:

Splatnost blokační zálohy do 5 pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Blokační záloha bude započtena při poslední splátce na kupní cenu apartmánu, ateliéru.

Po vzájemné dohodě budoucího kupujícího a budoucího prodávajícího je možné nastavit individuální postup financování. 

Případné klientské změny budou hrazeny dle vzájemně odsouhlasených objednávek samostatně.

 

Na vyžádání Vám zašleme vzor rezervační smlouvy, vzor SOSBK i podrobné standardy stavby.